THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Mag de toegankelijkheid van de woning voor rolstoelgebruikers door een garage lopen?

Art. 4.27 van het Bouwbesluit 2012 geeft aan dat een rolstoelgebruiker zelfstandig een woning moet kunnen binnengaan. In verband met hoogteverschillen wordt de woning aan de achterzijde toegankelijk gemaakt voor rolstoelers. Men moet echter eerst door een nevenruimte (in dit geval een garage). Mag de...

Toegankelijkheidssector kantoorgebouw met meerdere gebruikers

Een te bouwen kantoorgebouw met 2 bouwlagen heeft 2 op zichzelf staande kantoorgedeelten voor aparte gebruikers. Elk kantoorgedeelte heeft een eigen entree, de gedeeltes zijn niet door een deur met elkaar verbonden. In elk gedeelte ligt een kantoorfunctie met een gebruiksoppervlakte (GO) van 250 m²....

Mag de toegang ook de achterdeur van de woning zijn?

Volgens artikel 4.27, lid 3 van Bouwbesluit 2012 moet bij een toegang van een woning een zogenaamd ’20 mm-detail’ worden gemaakt in verband met de toegankelijkheid van de woning. Mag deze toegang ook de achterdeur van de woning zijn?

Toegankelijkheidssector bij vergroting van een gebouw

In een deel van een bedrijfsverzamelgebouw bevindt zich een bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik met een gebruiksoppervlakte (GO) van 70 m² en een toegankelijkheidssector. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt aangevraagd voor het vergroten van dit deel van het gebouw met...